Xinping - Yangshuo - Guilin , Guangxi province, China


Sunrise behind mountains range landscape from XiangGong Hill in Xingping, Yangshuo, Guilin, Guangxi province, China